Полезни връзки

Европейска комисия

Структурни фондове на ЕС

Европейски съюз в България

Генерална дирекция “Рибарство и морски въпроси”

Министерство на земеделието и храните

Държавен фонд “Земеделие”

Оперативни програми:

Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Оперативна програма “Регионално развитие”

Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”

Оперативна програма “Околна среда”

Оперативна програма “Транспорт”

Оперативна програма “Техническа помощ”

Програма за развитие на селските райони