Индикативен финансов план на ОПРСР /2007-2013/

Актуално | архив

19.11.2014

Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.


Със становище № 11-7/2014 г. Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.