Архив Новини

Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В периода 7-9 октомври 2015 г. експертите от дирекция „Структурни фондове по рибарство“ участваха в обучение на тема „Оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите и посещение на място на изпълнени проекти по ОПРСР“. още…

Програма за морско дело и рибарство ще участва  в изложение на програмите 2014-2020 г.

още

Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност”

Read the rest of this page »

Отваряне на мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовна дейност” по Приоритетна ос 1 на ОПРСР

Read the rest of this page »

Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Read the rest of this page »