Архив Новини

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „Методика за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ОПРСР)“ , обнародвани в „Държавен вестник“ – Брой 38, 24.4.2020 г. (Извадка от Неофициален раздел бр. 38 от 24.04.2020 г. на ДВ)

Обществено обсъждане на Проект на правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ с наименование „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  „РИБАРСТВО“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013 г. (ОПРСР)“

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  „РИБАРСТВО“ 2007-2013 Г. /ОПРСР/

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  РИБАРСТВО 2007-2013 Г. /ОПРСР/, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, КОЯТО ОТМЕНЯ УКАЗАНИЕ № Z-11377-(1)/12.08.2016 Г.

 

Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В периода 7-9 октомври 2015 г. експертите от дирекция „Структурни фондове по рибарство“ участваха в обучение на тема „Оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите и посещение на място на изпълнени проекти по ОПРСР“. още…