Архив Новини

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  „РИБАРСТВО“ 2007-2013 Г. /ОПРСР/

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР  РИБАРСТВО 2007-2013 Г. /ОПРСР/, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО, КОЯТО ОТМЕНЯ УКАЗАНИЕ № Z-11377-(1)/12.08.2016 Г.

 

Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В периода 7-9 октомври 2015 г. експертите от дирекция „Структурни фондове по рибарство“ участваха в обучение на тема „Оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите и посещение на място на изпълнени проекти по ОПРСР“. още…

Програма за морско дело и рибарство ще участва  в изложение на програмите 2014-2020 г.

още

Прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност”

Read the rest of this page »