Осмо редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР

София, 2 декември 2011 г. – Днес, в Шератон София Хотел Балкан се проведе Осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. Срещата бе открита от д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните и председател на Комитета за наблюдение на ОПРСР.

В заседанието участва и г-н Стефанос Самарас, началник отдел „Структурни мерки” в Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство”, ЕК.
Пред членовете на КН на ОПРСР бе представена информация за напредъка и финансовото изпълнение на Оперативната програма. Към днешна дата, общият брой на регистрираните проекти е 191. Подписани са 78 договора по Оперативната програма, а изплатените проекти са 41.
Отчетено бе, че общо договорираните средства по Оперативна програма за развите на сектор „Рибарство” са в размер на 25 506 534.55 € (23.91%), а изплатената безвъзмездна финансова помощ помощ по програмата е на стойност 7 758 805.17 € (7.27%).

По време на заседанието г-н Самарас препоръча да се засили капацитета на Управляващия орган на ОПРСР, да бъде извършен изключително бърз преглед на процедурите по, които се приемат проектни предложения по програмата и да последва скорошна промяна в посока опростяване на нормативната уредба.
Също така, г-н Самарас препоръча УО да се възползва от възможността да възложи някои свои функции на външни изпълнители.
Основното послание бе, да се увеличи темпото на договаряне и разплащане на финансови средства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Членовете на Комитета за наблюдение бяха информирани, че в двадесет града на страната ще бъдат отворени help desk информационни центрове. Първият от тях ще бъде официално открит на 14 декември 2011 г. в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
В тези инфо центрове обучени експерти ще предоставят информация на потенциални бенефициенти и бенефициенти на ОПРСР за възможностите за финансиране на бизнес идеи по програмата. Кандидатите ще имат възможност да получат практически указания и конкретни препоръки по отношение изготвянето на заявленията за кандитатстване, както и съвети при технологичното изпълнение на проектите.
Също така, в help desk центровете ще има възможност да се подават и заявления за кандидатстване.