Рибовъдна ферма за повече от 2,2 млн. лв. ще бъде изградена със средства по Оперативна програма „Рибарство”

София, 13 септември 2012 г. – Компанията „Каро Трейдинг” ООД от гр. София и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписаха договор на обща стойност 2 248 612 лв. по проект за изграждане на рибовъдна ферма на язовир „Рапонкьов бряг” по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектното предложение е в размер на 1 349 167 лв.

Мястото на инвестицията ще бъде в акваторията на язовир “Рапонкьов бряг”, землището на село Сливовик, община Медковец.

Рибовъдната ферма ще бъде разделена на язовирно стопанство и садково стопанство. Четиринадесет садки ще бъдат разположени в по-дълбоката част на язовира и ще се използват за развъждане на аквакултури. За по-пълноценното използване на биологичния капацитет, в язовира ще се правят смесени и добавъчни посадки. В малките язовири шаранът за консумация ще се отглежда в поликултура с растителноядни риби. От „Каро Трейдинг” ООД предвиждат производство и маркетинг на живи риби – шаран,  пъстър толстолоб и бял амур.

Срокът за изпълнение на проекта е осем месеца. След реализацията му бенефициентът ще осигури три нови работни места.