В Сандански ще се проведе десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Рибарство“

София, 17 декември 2012 г. - В рамките на два дни /17 и 18 декември 2012 г./ в Сандански ще се проведе десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007-2013). Днес ще се проведе среща между Управляващия орган на ОПРСР, представителите на Европейската комисия, FARNET  и Местните инициативни рибарски групи по ОПРСР.

Официално заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Рибарство“ ще се открие утре /18 декември 2012 г. /от зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. На мониторинговия комитет ще бъде представено общо изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013) и напредък в изпълнението й за периода юни-декември 2012 г.