Програма за морско дело и рибарство ще участва  в изложение на програмите 2014-2020 г.

още