Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) сключи договор с Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) по проект по мярка 5.1 „Техническа помощ“

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) сключи договор с Асоциация на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) по проект по мярка 5.1 „Техническа помощ“ за изготвянето на оценки на акваекологични планове и планове за биологично производство на проектни предложения по мярка 2.2 „Акваекологични мерки”. Проектът е на стойност 15 000 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, съфинансирана от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз.