Сключен договор за 987 262 лв. по ОП „Рибарство”

София, 26 октомври 2010 г. – По мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. ще бъде финансиран проект за „Изграждане и оборудване на Ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки /садки/ в яз.”Александър Стамболийски” (Садкова инсталация “СПАКАЛ” за суперинтензивно отглеждане на риба)” на фирма Спакал” ЕООД. Сключеният договор е на стойност 987 262 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 592 357 лв.
С инвестицията ще бъде финансирано изграждането на ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки за производтвото на шаран и сом за консумация. Садковата инсталация на „Спакал” ЕООД ще бъде разположена в акваторията на яз.”Ал.Стамболийски”, в местността “Хисаря”, землището на с. Горско Косово, община Сухиндол, област Велико Търново. Съоръженията ще бъдат разположени на производствена площ от 2,4 дка. Предвидено е проектът да бъде изпълнен през м. април 2011 г. и при реализацията му ще бъдат осигурени 10 нови работни места.