Повече от 1.3 млн. лв. са изплатени за два проекта по ОП „Рибарство”

София, 24 януари  2012 г. – За два изпълнени инвестиционни проекта бяха изплатени повече от 1.3 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” .

Единият проект е на фирма „Мичик” ООД от град Варна и е по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Извършено е разширяване и модернизация на рибопреработвателно предприятие в село Слънчево /Варненска област/ чрез изграждане и оборудване на нова хладилна база и закупуване на специализирана транспортна техника. Размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ след реализацията на проекта е 302 822 лв. Към момента, това е единственият изпълнен и изплатен проект по мярка 2.6 от ОПРСР.

Вторият проект е на фирма „Бул Аква Фиш” ООД от с. Прилеп, общ. Добрич. Със средства от ОПРСР инвеститорът е изградил рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на бяла риба (сулка). Изплатената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 033 270 лв. Изпълненият проект е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.

Мярка 2.1 от ОПРСР е с най-голям интерес от страна на инвеститорите. Към момента, за изпълнени проекти по нея са изплатени повече от 6 млн. лв.