Финансова помощ от 138 647 лв. за нарязването на риболовен кораб „Тангра” за скрап ще бъде изплатена по ОП „Рибарство”

София, 19 януари 2012 г. Втори риболовен кораб на фирма „Черноморскищорм” ООД от Варна ще бъде нарязан за скрап. Безвъзмездната финансова помощ по подписания днес договор ще бъде предоставена за скрапирането на кораба „Тангра”. Одобреният проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Калкулираната премия съгласно договора е на стойност 143 409.10 лв. Изчислената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 138 647.20 лв.

Общата дължина на риболовния съд е  14.25 м., произведен е преди 18 г. и е с тонаж 18.29 БТ. „Тангра” е оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове и  хрилни мрежи .

От стартирането си през месец януари 2011 г. до момента, по мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовните дейности” са сключени 10 договора на обща стойност 2 125 040.33 лв., като са изплатени 6 проекта на обща стойност 1 539 347.65 лв.