Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) сключи договор с Национален статистически институт (НСИ) за изпълнение на проект по мярка 5.1 „Техническа помощ“

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) сключи договор с Национален статистически институт (НСИ) за изпълнение на проект по мярка 5.1 „Техническа помощ“ с наименование „Изграждане на система за мониторинг и обслужване на производство и търговия с риба и рибни продукти. Системата ще е ориентирана към обследване на производствените мощности и на пазара на риба и продукти от аквакултурата и дефиниране на висококачествени продукти и нови пазарни ниши.“ Дейностите, които ще бъдат извършени са: идентифициране на икомическите данни по веригата за доставки на продукти от риболов и аквакултура, както и на надеждни източници за доставянето им: предоставяне на детайлна статистическа информация относно производството, продажбите, цените, внос, износ, потребление и др.; провеждане на национално представителни извадкови статистически изследвания за потреблението на риба и рибни продукти в домакинствата в България и изготвяне на анализи на икономическите данни за сектора и за наличието/липсата на свръхпроизводство на аквакултури в България.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”, съфинансирана от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз.