Аквакултурна ферма за производството на бяла риба и шаран за 819 359 лв. ще бъде изградена в язовир Батак

София, 22 юни 2011 г. – Компанията Д.А.В. ЕООД от гр. Пловдив ще изгради ферма за аквакултури за производство на бяла риба и шаран за консумация със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Общата стойност на инвестицията е 819 359 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 491 615  – 60 % от стойността на одобрените инвестиционни разходи.

Местоположението на аквакултурната ферма ще бъде в язовир Батак в зоната за аквакултури и е с обща площ 100 дка. Бенефициентът ще инвестира в 22 броя производствени садки, две понтонни линии, свързани чрез обслужваща площадка и два броя технологични кръгли садки, изработени от пластмаса.

В планираната 10 годишна производствената програма след реализацията на инвестиционния проект е предвидено отглеждането на 80 т. бяла риба и 38 т. шаран, годишно.

Изпълнението на проекта ще започне през октомври 2011 г. След финализирането му през май 2012 г., Д.А.В. ЕООД ще осигури работа в предприятието си на 8 души.