МИРГ „Високи Западни Родопи-Батак-Девин-Доспат” подписа договор с ИАРА за 7 млн. лв. по ОП „Рибарство”

София, 18 април 2011 г. – Третият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство” бе подписан днес между ИАРА и Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Високи Западни Родопи-Батак-Девин-Доспат”.

Максималната одобрена обща стойност на Стратегията за местно развитие е 7 031 607 лв.

Стратегическите приоритети са насочени към:

  • Добавяне на стойност към производството в сектор “Рибарство и аквакултури”
  • Възстановяване и опазване на биологичното равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми
  • Развитие на еко- и риболовен туризъм
  • Развитие на ефективно ПЧП чрез повишаване на местния организационен и човешки капацитет