Делегация от най-голямата публична компания на Испания Група ТРАГСА бе на посещение в ИАРА

София, 24 февруари 2011 г. – Днес, Изпълнителният директор на ИАРА господин Явор Недев посрещна делегация от най-голямата публична компания на Испания Група ТРАГСА в състав:

Г-н Мануел Видал Лопес, директор „Институционални връзки”

Г-жа Мамен Аренас, експерт, сектор „Рибарство и морски въпроси”

Г-жа Имелда Пиниля, експерт, сектор „Развитие на селските райони и околна среда”

Целта на посещението бе да се сподели испанският опит в изграждане на устойчиво рибарство, селско стопанство и развитие на морските райони във връзка с индикативните годишни планове за 2011 г. на оперативните програми. Група ТРАГСА направи представяне на своята дейност и опит в изпълнението на международни програми и проекти в областта на рибарството, околната среда и земеделието. Испанската организация с 30-годишна история. Основният й капитал е публичен и мисията й е в опазване на природата, развиване на селските райони, развиване на рибарството и аквакултурите, подпомагане на селското стопанство. Група ТРАГСА участва в разработването и изграждането на инфраструктури, прилагането на технологии за рационално използване на водата, дейности свързани с горския сектор и управление на ресурсите в сектор рибарство и аквакултури. Изпълнявала е редица проекти, съфинансирани от европейските фондове, въз основа на споразумения за сътрудничество, подписани с централната администрация на Испания и с автономните й правителства.

Обсъдени бяха потребностите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури като администрацията, прилагаща Общата политика в областта на рибарството на ЕС в Република България и едновременно изпълняваща функциите на Управляващ орган в управлението на средствата от Европейския фонд за рибарство на ЕС в България за периода 2007-2013 г. Обсъдени бяха също така възможности за сътрудничество.

Посещението беше организирано със съдействието на Испанското посолство в Република България и Международна фондация за Иберикоамерика за публична администрация и политика – ФИАП.