Работна среща свързана с подготовката за стартирането на приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР

На 1 октомври 2009 г., от 9.00 ч. в зала „София” на Гранд Хотел София, г-н Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните ще открие работна среща свързана с подготовката за стартирането на приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, съфинансирана от Европейския фонд по рибарство.

В събитието ще участват е г-н Стефанос Самарас и г-н Антонио Гутиерес  – експерти от Главна дирекция „Морски въпроси и рибарство” към ЕК. Поканени са и представители на FARNET Support Unit – Брюксел, общини, неправителствени организации и производители в сектор „Рибарство”.
По приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР е предвидено да се изградят местни публично-частни партньорства, наречени Рибарски групи, които ще разработят местни стратегии за развитие.
В процеса на подготовката са ангажирани представители на организацията ФАР-НЕТ, гр. Брюксел, която е избрана от Европейската комисия като звено, което да подпомага прилагането на Ос 4 в рамките на целия Европейски съюз.
Управляващият орган на Оперативната програма за развитие на сектор «Рибарство» изготви План за стартиране прилагането на Приоритетна ос 4 в България. Съгласно него до 15 октомври 2009 г. се предвижда Министерство на земеделието и храните да публикува покана за подаване на Декларации за интерес от страна на заинтересованите Рибарски групи. Подадените Декларации за интерес ще бъдат оценени от Управляващия орган до края на месец ноември 2009 г.
Процесът на изграждане на Рибарските групи, които са изявили интерес при първата покана за подаване на Декларации за интерес, както и изработването на техните стратегии за развитие ще приключи към средата на следващата година.