Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за изграждане на сладководна база за отглеждане на студенолюбиви риби в язовир Цонево с бенефициент „Елсед” ООД.

Фирма „ЕЛСЕД” ООД         от гр. Варна ще изгради садкова ферма за производство на дъгова пъстърва със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Бенефициентът ще инвестира в изграждането на 40 бр. садки, с размери 8х8х6 м., които ще бъдат обособени в 2 отделни самастоятелни модула.

Общата стойност на инвестицията е 2 962 472,92 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 777 483,75 лв., което представлява 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи.

Местоположението на аквакултурната ферма ще бъде в язовир Цонево, местност „Кайрякардъ”, община Дългопол , област Варна.

Производственият капацитет на фермата е производство и реалицзация на 500 т. дъгова пъстърва годишно.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Кандидатът предвижда осигуряването на 12 нови работни места.