Временно се прекратява приемът на заявления за кандидатстване по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”

Със Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури временно се прекратява приемът на Заявления за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”, поради достигане на 90% от наличния бюзжет по мярката.

Заповед № РД-1086 от 10 октомври 2012 г.