Възможностите за кандидатстване по ОП “Рибарство” бяха представени пред малкия и среден бизнес, и търговски банки

София, 15 юни 2010 г. –  Възможностите пред малките и средни предприятия за включване с проектни предложения по Оперативна програма “Рибарство” бяха представени от експерти на ИАРА в Българската-търговско промишлена палата.

Стоян Котов, старши експерт от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА запозна представителите на браншови организации, фирми членове на БТПП, представители на над 10 търговски банки и Националния гаранционен фонд с настоящите 5 мерки по които може да се кандидатства по Оперативната програма, както и с предстоящите нови мерки, които ще стартират в близките месеци.

От Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура,  специално внимание се обърна на предстоящото стартиране на  Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми, която е насочена към модернизация на риболовните съдове по река Дунав и изграждане на пристанищни съоръжения по реката.

Участниците в срещата изразиха общото мнение, че реализирането на проекти и усвояването на средства по оперативните програми може да се осъществи чрез обща работа и координираност между Управляващият орган на съответната програма, търговските банки и бизнеса.