Изплатена премия от 178 020 лв. за скрапиране на риболовен кораб „Перис стар” по ОП „Рибарство”

София, 2 август 2011 г. – Втори проект за нарязване на риболовен кораб за скрап бе изплатен по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”  от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР).

Премия от 178 020 лв. е получил бенефициентът, фирма „Черноморскищорм” ООД от Варна за скрапирането на риболовния кораб „Перис стар”. Плавателният съд, извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море, е с обща дължина 21.14 м.  и с тонаж от 39 БТ (бруто тона). „Перис стар” е бил произведен преди 57 години, е бил с оборудван с риболовни уреди – пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади.

По мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” безвъзмездната финасова помощ е до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% се изплащат от Европейския фонд за рибарство и 15% – национално съфинансиране.