Мидена ферма за над 2 млн. лв. ще бъде изградена с финансовата помощ на ОП „Рибарство”

София, 19 април 2012 г. – Мидена ферма в акваторията на Черно море в района на Созопол ще изгради компанията „Трансимпекс фишинг” ЕООД от гр. София.  Общата стойност на инвестицията е 2 110 789 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ съгласно сключения договор е в размер на 1 266 473 лв. Проектът, който ще се изпълнява е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Мидената ферма е предназначена за култивиране на черноморска мида. Функционирането й ще се осъществява в съответствие с всички национални и европейски изисквания и стандарти за технология и техника на отглеждане, калиброване, почистване на миди и реализиране на пазара.

Инвеститорът е избрал тип конструкция на мидена ферма известна като „дълга линия”, с успоредно разположени колекторни въжета, придържани от пластмасови буйове, закотвени на дъното с бетонни котви. Предвидено е и изработване на кораб тип „катамаран” за обслужване на производството и поддържане на мидената ферма. Стопанството ще бъде оборудвано и с необходимите преработвателни машини и съоръжения, както и екипировка и помощни средства.

В производствената програма на компанията е включено осигуряването на бъдещо годишно производство на 480 тона черноморска мида. Продукцията основно ще се реализира в Испания, където бенефициентът има изградени пазарни структури и установени клиенти. От „Трансимпекс фишинг” ЕООД предвиждат също така и развитие на нови пазарни структури в България, Турция и Гърция.

Срокът за изпълнение на проекта е четиринадесет месеца. След реализацията му в предприятието ще бъдат създадени седем работни места.