ИАРА публикува за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Нетехническо резюме на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ИАРА публикува за консултации Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Нетехническо резюме на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., изготвена на основание Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Доклад за екологична оценка (ДЕО) може да разгледате тук.

Нетехническо резюме на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. може да разгледате тук

Всички заинтересовани страни могат да изразят своето писмено становище в срок до 05.10.2014 г. на следната електронна поща stoyan.urumov@iara.government.bg или чрез писмо, адресирано до ИАРА.

При необходимост от допълнителна информация и устни разяснения – телефон за контакти 02/8051602, 0889 102010.

Съобщение за провеждане на консултации