Договор на стойност 725 622 лв. за изграждане на садкова ферма бе подписан по ОП „Рибарство”

София,  22 февруари 2011 г. – Компания “Дуплекс – АХ” ЕООД от гр. Хасково ще изгради рибно стопанство за развъждане на пъстърва в акваторията на язовир Доспат, в землището на гр. Сърница. Проектът ще бъде финансиран със средства по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на садкова инсталация в яз. Доспат, както и закупуването на допълнително оборудване, необходимо за осъществяване дейността на фирмата.
Компанията е избрала съвременна технология за интензивно отглеждане на риба в садки (плаващи мрежени клетки) предвид следните предимства:

-    компактност на фермата при високи добиви от единица площ
-    възможност за ефективен контрол на производствения процес
-    висока рентабилности и сравнително бърза възвръщаемост на инвестицията
-    мобилност на базата

Договорът за изграждането и оборудването на садковата ферма е на стойност 725 622 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 435 373 лв. – 60% от одобрените инвестиционни разходи.
В планираната производствена програма от 10 години след изпълнението на инвестиционния проект бенефициентът предвижда годишен добив от 120 тона пъстърва.
Срокът за завършване на проекта е 9 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити седем нови работни места.