ИАРА подписа договори за 2 948 326 лева по Оперативна програма „Рибарство”

София, 8 юни 2012 г. – Два договора на обща стойност 2 948 326 лв. се подписаха между ИАРА и бенефициенти по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият договориран проект е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” на фирма „БЛЕК СИИ ФУУДС” ООД от гр. София за изграждане на ферма за култивиране на черна морска мида (Mutilus Galloprovincialis Lam) по технология за отглеждане на миди във висящи във водата колектори, закрепени на закотвени в определения участък в морето дълги линии. Размерът на безвъзмездната финансова помощ съгласно договора е 1 592 287 лв.

Мидената ферма ще бъде изградена и ще функционира в местността „Иканталъка” между Варна и Каварна.  От „БЛЕК СИИ ФУУДС” ООД предвиждат с този проект да се осигури бъдещо годишно производство на 800 t. Черноморска мида (Mutilus Galloprovincialis Lam).

Срокът за изпълнение на проекта месец май 2014 г. След реализирането му ще бъдат открити 10 нови работни места.

Вторият подписан договор е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” на фирма ЕТ „СЕ ЛА ВИ – Иван Киров” от гр. Варна. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „Славино” за скрап. Възрастта на кораба е 64 години, общата дължина е 22,8 м. и тонаж  73 БТ. Договорираната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 283 854 лв.