Два нови проекта за над 750 хил. лв. ще се изпълняват по мярка 2.1 от Оперативна програма „Рибарство”

София, 19 март 2012 г. – Два нови договора по мярка 2.1 „Производствени инвестции в аквакултурата” на обща стойност 754 269 лева, бяха подписани днес по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият проект е за изграждане на мидена ферма за култивирана черна мида на ЕТ “ТОДОР СТАМАТОВ” от гр. Черноморец.

Целта на проекта е изграждането на нови 60 линии на мидена ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море, северозападно от нос света Агалина, в залива на къмпинг „Каваците”, в землището на гр. Созопол.

Инвестицията е в размер на 522 483 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е 313 491 лв. и представлява 60 % от одобрените инвестиционни разходи.

Предвидено е изпълнението на проекта да приключи през м. декември 2013 г. След реализацията му ще бъдат разкрити 4 нови работни места.

За ЕТ “ТОДОР СТАМАТОВ” това е втори проект, който ще изпълнява по ОПРСР. По първия проект бенефициентът е изградил 30 броя “дълги линии” за култивиране на черна мида. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по него е била в размер на 104 424 лв.

Вторият договор е по проект на фирма „Блек сий мъсълс” ЕООД от гр. Созопол. От компанията предвиждат да закупят необходимото оборудване от машини и плавателен съд, който да обслужва изграденото мидено поле /изградено по първия изпълнен проект на бенефициента по Оперативна програма „Рибарство”/ и да прибира готовата продукция.

Инвестицията е на стойност 231 786 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 139 071 лв.

Срокът на изпълнение на проекта е 4 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити 4 нови работни места.