Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Със становище № 11-7/2014 г. Министерство на околната среда и водите съгласува екологичната оценка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.