Оперативна програма “Рибарство” беше представена на изложението “Европа за нас”

От 13 до 15 май 2011 г. в София се проведе изложението „Европа за нас” в което участие взе и Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Събитието премина с голям успех и изключителен интерес от страна на участниците към мерките и резултатите от изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /ОПРСР/.

В деня на официалното откриване на форума г-н Стоян Котов, старши експерт в Дирекция “Европейски фонд за рибарство” направи презентация за напредъка, финансовото изпълнение, възможностите и предизвикателствата при прилагането на ОПРСР.

По време на изложението на информационния щанд на Оперативната програма на беше предоставяна информация на всички заинтересовани посетители за възможностите за изготвяне на проектни предложения по отворените мерки от ОП “Рибарство”.

Към програмата беше отбелязан голям интерес от посетителите, поради добрите възможности за инвестиране, но основният проблем, който споделяха всички желаещите да кандидатстват по нея е частното съфинансиране. В тази връзка експертите от ИАРА представяха подписаното споразумение между Управляващият орган на ОП „Рибарство” и Националният гаранционен фонд с възможностите за предоставяне на гаранции и контрагаранции за бенефициентите с успешни проекти по определени мерки от ОПРСР.