Състав на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013)

Състав на Комитета за наблюдение изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) съгласно Заповед № РД 09-454 от 25.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните.