Междинно звено на УО

Междинно звено на Управляващия орган е Разплащателна агенция в рамките на Държавен фонд “Земеделие”, която ще изпълнява функции делегирани от Управляващия орган, в това число и извършването на плащания към бенефициентите.

За контакти:

Държавен фонд “Земеделие”

София 1618

бул. “Цар Борис III” 136

www.dfz.bg