Одитен орган

С ПМС № 131 от 2 юли, 2010 г. на Министерски съвет, Изпълнителна агенция «Одит на средствата от ЕС» към министър на финансите е определена за Одитен орган на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/ г.

За контакти:

1040 София, България
ул. “Леге” №2, тел. 02/9859 5200; факс: 02/9859 5202
e-mail: aeuf@minfin.bg