Сертифициращ орган

Функциите на Сертифициращ орган са възложени на отдел “Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” в рамките на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателната агенция.

За контакти:

Адрес: София 1618
бул. “Цар Борис III” 136

www.dfz.bg
e-mail: dfz@dfz.bg