Критерии за избор на проекти по ОПРСР

Критерии за избор на проекти по ОПРСРвиж тук.

Критерии за избор на проекти по ОПРСР – /21.05.2012 г./ – виж тук