УО – структура и контакти

За контакти:
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Доц.д-р Галин Николов – Изпълнителен директор

Адрес: гр. Бургас 8000 , ул. “Княз Александър Батенберг” 1

тел.: 056/87 60 60

office@iara.government.bg