Публикации

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И С ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ”

“ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАПАНА ( RAPANA VENOSA) ВЪРХУ ПОПУЛАЦИЯТА ОТ ЧЕРНА МИДА (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) И ДЪННИТЕ ЦЕНОЗИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯТ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ”

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

ДОКЛАД ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ИЗВАДКОВО СТАТИСТИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

 

Доклад по проект с наименование „Систематизиране на данни за сектор „Рибарство”с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз за програмен период 2007 – 2013 г.