Изследвания за наличие на свръхпроизводство

Доклад за Годишна консумация на риба и аквакултури от домакинствата и тяхното производство в България

Доклад  за Годишна консумация на риба и други водни организми от домакинствата и тяхното производство в България през 2013 година в изпълнение на проект с УНП BG0713EFF – 51M – 220321 по ОПРСР 2007-2013

Доклад за консумацията на риба от домакинствата в Република България през първото четиримесечие на 2013 г.

Доклад за консумацията на риба от домакинствата в Република България през второто четиримесечие на 2013 г.

Информация за внос и износ на аквакултури за 2013 г.

Информация за внос и износ на преработена аквакултура за 2013 г.

Oценка на наличието на свръхпроизводство на аквакултури в България