Изпитване на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса и изграждане на ферма за аквакултури ще бъдат финансирани със средства по ОП „Рибарство”

София, 20 април 2012 г. – „ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ” ЮЛНЦ в частна полза от гр. София и ИАРА, днес подписаха договор за въвеждане и изпитване на техническа и икономическа приложимост на иновативна технология за екстракция на водораслова бимоаса на обща стойност 172 438 лв. по мярка 3.5 „Пилотни проекти” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Това е първият одобрен проект по мярката, като размерът на договорираната безвъзмездна финансова помощ е 137 950 лв.

В проектното си предложение бенефициентът предвижда изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата и/или икономическата приложимост на иновативна /патентована от компанията Univentures Inc. и реализирана от Algaeventure Systems Inc./ технология за отделяне на сухо вещество от водораслова биомаса, както популяризиране на резултатите по проекта.

Целта на бенефициента не е да произвежда продукт с цел реализация, а е за проверка, техническата и/или икономическата приложимост на конкретната технология. Партнираща организация на Центъра за иновативни практики е Института по физиология на растенията и генетика, част от Българската академия на науките, секция „Експериментална алгология”.

Проектът ще се реализира в полева научно-приложна лаборатория в гр. Варна, местност „Акчелар” № 396 и/или в производствена сграда в с. Господиново, общ. Бяла, обл. Варненска.

Другият подписан днес договор е по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” за проект свързан с изграждане и оборудване на ферма за аквакултури на фирма „Миртал” ООД,  София. Общата стойност на инвестицията 1 090 806 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ съгласно договора е в размер на 654 483 лв.

Проектът предвижда изграждане на садкова инсталация в яз. Шаварна в землището на с. Одърне, община Пордим, област Плевен.

Инвеститорът ще закупупи и допълнително оборудване, необходимо за осъществяването дейността на фермата.

От „Миртал” ООД са избрали съвременна технология за интензивно отглеждане на риба в садки (плаващи мрежени клетки) на база на предимствата, които тя предлага: компактност на фермата при високи добиви от единица площ, възможност за ефективен контрол на производствения процес, висока рентабилности и сравнително бърза възвръщаемост на инвестицията и мобилност на базата.

В десет годишната производствена програма на компанията е предвидено годишно производство на 42 768 кг. бяла риба, 86 450 кг. есетра и на 15 390 кг. шаран.

Срокът за изпълнение на проекта е дванадесет месеца. След реализацията му от „Миртал” ООД ще разкрият 8 работни места, 7 от които са за жени.