Изплатени проекти за над 500 000 лв. по ОП „Рибарство”

София, 4 ноември 2011 г. – В началото на месец ноември са изплатени два проекта на обща стойност 513 631 лв. по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Единият от изпълнените проекти е на фирма Унимекс ЕООД от гр. Пловдив. Ощата стойност на одобрените разходи за инвестцията са 777 637 лв., а размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 395 296 лв. С финансовата помощ по ОПРСР е изградена е садкова инсталация в яз. Доспат, състояща се от 20 бр. кръгли производствени садки, 2 бр. технологични садки 3 бр. кръгли сортировъчни садки, 3 бр. понтони и две спомагателни платформи. С реализацията на инвестиционния проект е закупено и  допълнително оборудване, необходимо за осъществяването дейността на фермата.
В годишната си производствена програма от 5 години,  Унимекс ЕООД ще реализира годишен добив от 120 000 кг. пъстърва. С изпълнението на проекта са разкрити седем работни места.

Другият изплатен проект е за извършване на ремонтни дейности на язовири в с. Звезда в с. Кардам. Бенефициент е фирма Денико – 2007 ООД от гр. Попово. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е за 370 932 лв. Извършено е междинно плащане на стойност 226 154 лв. След изпълнение на всички заложени дейности е направено и окончателното плащане по проекта от 118 335 лв.

Към момента, по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от ОПРСР са слючени 26 договорa на обща стойност 19 232 082 лв. Размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката възлиза на 4 916 834 лв.