Одобрени проекти за над 6,5 млн. лв. по ОП „Рибарство”

София, 23 октомври 2012 г. – Единадесет проектни предложения бяха одобрени днес на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Предстои подписването на договори по тях на обща стойност 6 635 121 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ общо е 5 491 281 лв.

На това заседание експертната комисия одобри четири проекта по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, един по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”, два по мярка 3.1 „Колективни дейности” и четири проектни предложения по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”.