Крайни срокове за подаване на заявления за кандидатстване по Местната стратегия за развитие на Рибарските области:

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ - Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в град Девин на ул. “Руен“ № 2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 09.03.2014 г. – 09.05.2014 г.

http://www.flag-rhodope.bg/

МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“ – Проектните предложения се подават в гр. Бяла 9101, община Бяла, област Варна, ул. Андрей Премянов №12 В, тел.: 05143 2093 / мобил: 0888 24 24 47 Работно време: от 8:30 до 17:00 часа. Период за приемане на проекти: от 07.02.2014 г. до 30.06.2014 г. по мерки: 1.1; 1.2; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3

http://www.flag-byala.org/

МИРГ “Главиница-Тутракан-Сливо поле” – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ с адрес: гр. Тутракан, ул. “Александър Стамболийски” 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа до 30.06.2014г. по всички мерки от МСР.

http://gts-flag.org/

МИРГ“ Шабла – Каварна – Балчик“ – Проектни предложения  се приемат в офиса на организацията на адрес: гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. Равно поле №36А. Работно време 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 часа от понеделник до петък до 30.06.2014 г.

http://flag-shabla.org/

МИРГ “Приморско – Созопол – Царево”Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в гр. Приморско, ул. “Ропотамо”, № 50, ет. 2 всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, от понеделник до петък до 30.06.2014 г.

http://www.flag-pst.org/

МИРГ „Поморие – Несебър“ – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ “Поморие-Несебър“ в гр. Поморие, пл. Св. Св. Кирил и Методий I, ет. 2. Работно време: от 09:00ч.-12:30ч и от 13:30-17:00ч., всеки работен ден до 30.06.2014 г.

http://www.flag-pn.org/