МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ в град Девин на ул. “Руен“ № 2, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в периода 09.03.2014 г. – 09.05.2014 г.

http://www.flag-rhodope.bg/

Местна стратегия за устойчиво развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат” 2011 – 2015

Указания и насоки за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа в рамките на Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи“ (2011 – 2015)

Заявление за кандидатстване

Инструкция за попълване на бюджета

Приложение №  1

Приложение №  2

Приложение №  3

Приложение №  4

Приложение №  5