МИРГ „Поморие – Несебър“

МИРГ „Поморие – Несебър“ – Проектните предложения се подават в офиса на МИРГ “Поморие-Несебър“ в гр. Поморие, пл. Св. Св. Кирил и Методий I, ет. 2. Работно време: от 09:00ч.-12:30ч и от 13:30-17:00ч., всеки работен ден до 30.06.2014 г.

http://www.flag-pn.org/

Местна инициативна рибарска група  Поморие -  Несебър. Местна стратегия за развитие 2011 – 2013

1. ОС 1 „РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В РИБАРСКАТА ОБЛАСТ“

- МЯРКА 1.1 ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ – СЕКТОР 1 – ИНВЕСТИЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА

- МЯРКА 1.1 ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ – СЕКТОР 3 – ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

- МЯРКА 1.2 РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА ЗАЕТОСТ НА РИБАРИТЕ, ПОСРЕДСТВОМ СЪЗДАВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ МЕСТА ИЗВЪН СЕКТОР „РИБАРСТВО“ – СЕКТОР 1 – ИНВЕСТИЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ПОДКРЕПА

2. ОС 2 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА РИБАРСКАТА ОБЛАСТ“

- МЯРКА 2.1 ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНЕ С МАЛКИТЕ РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ

- МЯРКА 2.2 ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО