МИРГ“ Шабла – Каварна – Балчик“

МИРГ“ Шабла – Каварна – Балчик“ – Проектни предложения  се приемат в офиса на организацията на адрес: гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. Равно поле №36А. Работно време 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00 часа от понеделник до петък до 30.06.2014 г.

http://flag-shabla.org/

Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.  Местна стратегия за развитие 2011 – 2013

1. ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/ 1-1.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област

2. ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.2. Разнообразяване на дейности, чрез насърчаване на многостранна заетост на рибарите, посредством създаването на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”

3. ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура

4. ПРИОРИТЕТ 1 Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/1-1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности

5. ПРИОРИТЕТ 2 Оползотворяване на местните природни и културни ресурси – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.1 Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие

6. ПРИОРИТЕТ 2 Оползотворяване на местните природни и културни ресурси – МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство