Няма опастност от спиране на средствата по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”

Във връзка с публикуваната статия „ЕС пака започва да спира парите на България” във вестник „Сега” от 22 юни 2010 г., Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури –  Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” заявява, че многократно е индикирала за проблема с Одитния орган на Оперативната програма и забавянето на процеса за оценка на съответствието.
Въпреки сериозността на изоставането в подготовката на оценката за съответствие, не съществува опастност да бъде спряна Оперативната програма. В кореспонденцията с Европейската комисия винаги е било акцентирано на сериозността на проблема с одитния орган по програмата и забавяне процеса на оценката за съответствие, но до момента не е поставян въпроса за спиране на средствата по Оперативната програма.
Екипът на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури се надява, че визираният проблем ще бъде разрешен в спешен порядък чрез предприетите съответни мерки от страна на ръководството на министерство на земеделието и храните и това няма да разколебае заинтересованите страни в сектора и ИАРА иска да ги увери, че ще имат пълната подкрепа на администрацията, съгласно приложимото законодателство, както и да ги насърчи да кандидатстват и да развият своите бизнес идеи с помощта на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна прогрма за развитие на сектор „Рибарство”.
Нещо повече, съгласно Индикативната годишна работна програма за 2010  г. УО на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” предвижда отварянето на две нови мерки до края на юни: мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, с общ бюджет от 5.7 млн. лв. и мярка 3.1 “Колективни дейности”, с общ бюджет  от 2.6 млн. лв. и още две през юли 2010 г. мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” с бюджет от 1.4 млн. лв. и мярка 3.5 “Пилотни проекти”, с общ бюджет от 4.2 млн. лв.