Покана за прием на Декларация за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР

София, 15 април 2011 г. - Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” обявява покана за прием на Декларация за изразяване на интерес за  изграждане на потенциална рибарска група по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013г./ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство.

Приема се по една съвместна Декларация за изразяване на интерес от следните общини, попадащи в териториалния обхват на така определената потенциална рибарска група:

1. Бяла, Аврен и Долни Чифлик

Срокът за подаване на Декларация за изразяване на интерес е 15 април - 10 май 2011 г.

Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до Управляващия орган на ОПРСР –  дирекция „Европейски фонд за рибарство”.

Покана за прием на Декларация за изразяване на интерес
Декларация за изразяване на интерес за  изграждане на потенциална рибарска