Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В дните на събитието бяха посетени инвестиции по проекти финансирани със средства от ОПРСР, включващи:

  • Рециркулационна система за размножаване на езерен рак и отглеждане на еднолетни рачета по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ с бенефициент „Аквафиш Пазарджик“ ООД
  • Предприятие за отглеждане на африкански сом и ивичест костур в циркулационни води по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата на компанията “Фиш бон“ ООД
  •  Посещение на рибовъдно стопанство „Тунджа 73“ за отглеждане на топлолюбиви видове по мярка 2.1
  • Посещение на предприятие за първична обработка и филетиране наафрикански сом и ивичест костур с бенефициент „Елмет“ ЕООД по мярка 2.6 „Преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
  • Посещение на садково рибовъдно стопанство за отглеждане на есетрови риби на компанията „Форест груп“ ЕООД
  • Посещение на стопанство за отглеждане на пъстърва с бенефициент „Хепи фиш“ ООД.

По време на обучението експертите получиха разяснения и практически съвети по отношение на технологиите за отглеждане на аквакултурите, производствени мощности и капацитет.

В рамките на обучението, д-р Галин Николов, заместник изпълнителен директор на ИАРА представи пред експертите от дирекция  „Структурни фондове по рибарство“ допълнителна информация свързана с оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите.

IMG_20151008_113742_1IMG_20151008_113757_1IMG_20151008_132031_1IMG_20151008_161536_1IMG_20151008_162146_1