Презентация на мярка 1.1 от ОП “Рибарство” във Варна

София, 29 април 2011 г. – Вчера, в гр. Варна се проведе Общо събрание на сдружение „Черноморски изгрев”, най-новата призната браншова организация в сектор рибарство. На срещата бяха поканени и експерти от дирекция „Европейски фонд за рибарство” на ИАРА.

Пред представителите на сдружението г-н Стоян Котов направи презентация на мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”. Експертите от ИАРА представиха и Плана за приспособяване на риболовното усилие, както и Националната схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот.

Обсъдени бяха организационни въпроси на „Черноморски изгрев” като новопризната браншова организация за района на Варна и Балчик за сектор Морски риболов, както и други общи въпроси, свързани с политиката в сектор рибарство.

Picture 1
Picture 2
Picture 3