ОП “Рибарство” получи положителна оценка за съответствие от ЕК

София, 22 декември 2010 г. - Европейската комисия информира страната ни за получената положителна оценка за съответствие по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. с писмо получено преди час от Информационната система на Европейската комисия SFC 2007.

В резултат на усилената работа по-специално на екипите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативната програма и на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС” към МФ /Одитен орган/ страната ни може да се похвали с получената оценка за съответствие на изградените Системи за управление и контрол. В изключително кратки срокове беше наваксано четиригодишното закъснение в изготвянето на документите за Оценката за съответствие.
В следствие на извършения преглед на предоставените документи по Оценката на съответствието, Европейската комисия счита, че Системите за управление и контрол по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” съответстват на изискванията на европейските регламенти за Европейския Фонд за рибарство.
Издаденото положително становище от ЕК позволява Република България да заяви първото междинно плащане по Оперативната програма.
ЕК изразява удовлетворението си, че Системите за управление и контрол функционират ефективно и в съответствие с европейските регламенти и националното законодателство.