Подписване на договор по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” от ос 2 на ОПРСР

На 5 октомври 2009 г. от 13.00 ч. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури проф. Йордан Стайков ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от ос 2 на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Наименование на проекта: „Изграждане на трети етап на ферма от подводен тип за производство на култивирани миди”.
Обхват на дейностите: сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет, чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност: 773 079.04 лв.
Бенефициент  е фирма „ДЪЛБОКА” ООД, гр. Каварна.