Изграждането на ферма за култивиране на черноморски миди “Транс Топола” за 2 310 577 лв. ще бъде финансирано със средства от ОПРСР

София, 28 юли 2011 г. – Днес бе подписан договор между ИАРА и “ТРАНСИМПЕКС” АД по проект за изграждането на ферма за култивиране на черноморски миди “Транс Топола”. Общата стойност на инвестицията е 2 310 577 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 592 287 лв. – 60% от одобрените инвестиционни разходи.

Монтирането и функциониране на фермата ще бъде в акваторията на Черно море, община Каварна, землището на с.Топола, в район югоизточно от нос Иканталък.

Инвеститорът е избрал изграждане на мидена инсталация от типа “провесени култури”, състояща се от успоредно разположени носещи колекторни въжета, закотвени към дъното с бетонови котви и придържани от пластмасови буйове. Така избраният вид се отличава с добра щормоустойчивост, сравнително лесен монтаж и поддръжка, ниска себестойност и възможност за извършване на бързи ремонти и поддържащи мероприятия.

Мидите ще се отглеждат във висящи във водата колектори, закрепени на закотвени в определения участък в морето дълги линии.

Производствена програма на инвестиционно намерение е за 10 години, като производството плавно се увеличава през годините.

Бенефициентът предвижда с този проект да осигури 10 нови работни места. Срокът за реализацията му е 24 месеца.