Обучение на дирекция „Структурни фондове по рибарство“, 7-9 октомври 2015 г.

В периода 7-9 октомври 2015 г. експертите от дирекция „Структурни фондове по рибарство“ участваха в обучение на тема „Оценка на икономическата и финансова жизнеспособност на проектите и посещение на място на изпълнени проекти по ОПРСР“. още…